Polityka prywatności

„CHRIS & CHRIS” – Ochrona danych osobowych

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

„CHRIS & CHRIS” Krzysztof Urbański
ul. Małopolska 60
42-218 Częstochowa
kontakt@parkitka-centrum.eu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych:

Tylko za Państwa wyraźną zgodą są możliwe pewne procesy przetwarzania danych. Cofnięcie już udzielonej zgody jest możliwe w dowolnym momencie. W przypadku odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. „CHRIS & CHRIS” oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów „CHRIS & CHRIS”.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w odniesieniu do zagadnień ochrony danych jest Państwowy Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do przenoszenia danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym „CHRIS & CHRIS” może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, odbywa się to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia: 

Mają Państwo prawo do bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, pochodzenia danych, odbiorcy i celu przetwarzania danych oraz w stosownych przypadkach, prawa do sprostowania, zablokowania w ramach obowiązujących przepisów prawnych lub usunięcia tych danych. W tym względzie, a także pytań dotyczących danych osobowych, można skontaktować się z nami w każdej chwili za pośrednictwem opcji kontaktowych.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. „CHRIS & CHRIS” nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

Kwiatowe Osiedle informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij